Privacy

Privacybeleid van Lashed it

Let op! Links openen in een nieuw tabblad of browservenster.

Lashed it beschermt uw persoonlijke gegevens! Op deze pagina informeren wij u uitvoerig over de aard en omvang van het gebruik van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door LASHED IT alleen ingewonnen, wanneer u rechtstreeks in contact met ons treedt, bijvoorbeeld bij het reserveren van een afspraak, of het stellen van vragen via vragenformulieren. Uw gegevens worden conform de geldende Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming in het algemeen en de wet bescherming persoonsgegevens in het bijzonder vertrouwelijk behandeld en niet aan derden, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden, doorgegeven.

Cookies

LASHED IT gebruikt cookies op haar website.

Cookies zijn kleine identificatiecodes, die een server opslaat op de eindapparatuur waarmee u gebruik maakt van onze website of onze diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen bij een bezoek aan onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van ons aanbod mogelijk.

Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde ‘session’ cookies. Session cookies worden al bij het sluiten van uw webbrowser verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindapparatuur tot ze worden verwijderd. 60 dagen na plaatsing worden deze cookies automatisch verwijderd van uw computer.

De cookies dienen ter verbetering van onze diensten en het gebruik van bepaalde features.  Zo kan bv. de afsprakenprocedure van onze website uitsluitend met behulp van cookies mogelijk worden gemaakt. Op geen enkel moment echter identificeren de op uw eindapparatuur geplaatste cookies de gebruiker zelf.  Ze identificeren uitsluitend het gebruikte apparaat. Toewijzing van de door cookies opgeslagen informatie aan eventueel door u bij ons opgeslagen personengerelateerde gegevens vindt niet plaats.

Ook worden cookies gebruikt om statistische gegevens over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers. Onze website maakt daartoe ook gebruik van derde partijen, zoals bijvoorbeeld Google Analytics en Piwik. Bij het gebruik van Google Analytics wordt uw IP-adres vóór de overdracht naar de VS, binnen een lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte, ingekort. U kunt het verzamelen van gegevens door Google Analytics verhinderen, door de browser add-on onder de volgende link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te downloaden en te installeren.

U kunt uw browser zo instellen, dat hij u voor het plaatsen van cookies informeert of het plaatsen van cookies blokkeert. Onder omstandigheden kunt u dan bepaalde functies van onze website niet gebruiken.

Informatierechten

Op uw verzoek delen wij u graag schriftelijk mee, welke persoonlijke gegevens wij van u hebben opgeslagen.

Veiligheid

Ter bescherming van de door ons over u ingezamelde en verwerkte data tegen onbevoegde toegang en misbruik zijn door ons omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden regelmatig gecontroleerd en aan de nieuwste technische ontwikkelingen aangepast.

Vragen?

Wanneer u verdere vragen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens heeft, neem dan gerust contact met ons op.