Disclaimer

Disclaimer voor lashedit.nl 

Disclaimer Versie 1.0, 1-11-2016

Lashed it, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66212650, verleent u hierbij toegang tot lashedit.nl en lashed-it.nl (doorverwijzing) en nodigt u uit gebruik te maken van haar diensten en informatie-aanbod.

Lashet it behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Lashet it spant zich in om de inhoud van lashed.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op lashed-it.nl aangeboden diensten, producten en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Lashet it.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op lashedit.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Lashet it. Voor op lashedit.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Lashet it nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd, zonder dat daar op enigerlei wijze mededeling wordt gedaan,  wijzigen.